Saturday, April 10, 2010

...

Smolensk. No words today. Just thoughts and prayers please, to any gods you wish. For those who passed away, for their families and for my country. I know many of my fellow-countrymen also have questions... Far too many... And it's far too early... And our homeland is heading for a very difficult time of anxiety and disorder. Let's keep the mourning silence today, please.

Smoleńsk. Dzisiaj żadnych słów. Tylko myśli i modlitwy, proszę, do wszelkich bogów, jakich kto chce. Za ofiary i ich bliskich, za mój kraj. Wiem, że w wielu moich rodakach rodzą się pytania... Zbyt liczne... I zbyt szybko... Naszą ojczyznę czeka trudny czas niepokojów. Zachowajmy dziś żałobną ciszę, proszę.


No comments:

Post a Comment